ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σας καταλογίζει την προυπόθεση του χρήστη και συνεπάγεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή της κάθε μιας απο τις διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου,έτσι ωστε εαν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε απο τις συνθήκες που έχουν καθοριστεί, δεν πρέπει να χρησιμοποιείσετε/να κάνετε πρόσβαση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

 

[1] ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

 

[1.1] Οι επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου θεωρούνται χρήστες ,οι οποίοι θα συναντήσουν πληροφορίες σχετικά με το είδος δραστηριότητας, προιόντα και υπηρεσίες που πραγματοποιούμε.

 

[1.2] Παρά το γεγονός οτι λάβαμε προφυλάξεις και εύλογα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών συμπεριλαμβανομένων στην ιστοσελίδα, δεν εγγυάται οτι θα είναι ακριβής,ολοκληρωμένες και/ή επίκαιρες.

 

Κατά συνέπεια,αρνούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη για την παράλειψη των πληροφοριών ή για την δημοσίευση λανθασμένων πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτο το site.

 

[1.3] Οι πληροφορίες που εμφανίζονται και/ή παρέχονται απο αυτή την ιστοσελίδα, θα πρέπει να θεωρούνται απο τον χρήστη γενικές πληροφορίες χωρίς αυτό να σημαίνει οτι μπορεί να εκτιμήσει την τάδε πληροφορία ως καθοριστικό παράγοντα για τη λήψη αποφάσεων απο τη μεριά του χρήστη της ιστοσελίδας,συνεπώς αρνούμαστε κάθε ευθύνη προερχόμενη απο την έλλειψη ελέγχου του ίδιου, και συγκεκριμένα πρέπει να γίνει κατανοητό οτι οι πληροφορίες αυτές επιβαλλόμενες στους νόμους της Ισπανίας,δεν προορίζονται για αυτούς τους χρήστες που λειτουργούν κάτω απο άλλες δικαιοδοσίες Κρατών και απαιτούν την εκλήρωση των αναγκαίων, της παροχής, της διάδοσης ή διαφήμισης των υπηρεσιών σχετικών με τις δραστηριότητες και/ή των υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτό το site.

 

 

[1.4] Η Bronpi Calefacción, S.L.διατηρεί το δικαίωμα να αναεώσει,να αλλάξει ή να διαγράψει πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το site, μπορώντας επίσης να περιορίσει ή να μην επιτρέψει την πρόσβαση κάποιας πληροφορίας, χωρίς ανακοίνωση απο πρίν.

Ιδιαίτερα, διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει, να διαγράψει ή να εμποδίσει την πρόσβαση στο site όταν προκύπτουν τεχνικές δυσκολίες για γεγονότα ή συγκυρίες ξένες σε εμάς.

 

[2] ΕΥΘΥΝΕΣ

 

[2.1]

Η λειτουργία των συνδέσμων (links) που εμφανίζονται σε αυτό το site είναι μοναδική και έχει την αποκλειστικότητα να ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με την ύπαρξη άλλων πηγών με πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο διαδύκτιο, όπου θα μπορεί να επεκτείνει τα δεδομένα που προσφέρονται σε αυτο το site.Γιαυτό δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα που προκύπτει απο την πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους ή στα links.

 

[2.2Σε καμία περίπτωση, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις απώλειες, τις ζημιές ή για τις προκαταλήψεις οποιασδήποτε φύσεως που θα μπορούσαν να προκύψουν απο την πρόσβαση και/ή την χρήση αύτού του site, για αυτό που περιλαμβάνει τα παραγώμενα σε συστήματα πληροφορικής ή για εκείνων που προκαλούνται απο ιούς ή παράνομες δραστηριότητες των hackers.

 

Επίσης,δεν είμαστε υπεύθυνοι ούτε για τις ζημιές που ενδεχομένως να υποστούν οι χρήστες για μια ακατάλληλη χρήση αυτού του site και κατα κάποιο τρόπο για τις διακοπές,απουσία ή τα ελαττώματα στις τηλεπικοινωνίες.

 

 

 

 

[2.3] Bronpi Calefacción, S.L. δεν ευθύνεται για κανένα λόγο για τις πιθανές αποκλίσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ της έκδοσης των τυπωμένων εγγράφων και την ηλεκτρονική έκδοση των ίδιων εγγράφων δημοσιευμένων στην ιστοσελίδα.

 

[3] ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

[3.1] Τα προσωπικά δεδομένα θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια και θα χρησιμοποιούνται για λόγους που θα έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο του Οργανικού Νόμου 15/1999, της 13 Δεκεμβρίου,για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (LOPD).

 

[3.2]

Ως υπεύθυνοι για τα αρχεία προσωπικών δεδομένων αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τα μέτρα ασφαλείας τεχνικής και οργανωτικής φύσεως για να προστατεύσουμε την εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περι Προστασίας Δεδομένων την LSSI-CE καθώς και λοιπές ισχύουσες νομοθεσίες.

 

[3.3.

Ο χρήστης θα είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχονται, γιαυτό λοιπόν διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τις καταγεγραμμένες υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες που δώσανε ψευδείς πληροφορίες, χωρίς καμία ζημιά των υπόλοιπων πράξεων που ενεργούν σύμφωνα με τον Νόμο.

 

[3.4] Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να ασκήσει το δικαιώμα για πρόσβαση και ακύρωση των προσωπικών τους δεδομένων που παρέχονται μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται με τον Νόμο και με γραπτή επικοινωνία συνοδευόμενη απο ένα αντίγραφο της Ταυτότητάς σας, απευθυνόμενη στον φορέα ως υπεύθυνο για την συλλογή προσωπικών δεδομένων του οποίου η διεύθυνση υπάρχει στο τέλος αυτής της ανακοίνωσης.

 

[4] ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 

[4.1] Ολόκληρη αυτή η σελίδα ( κείμενα, εικόνες,μάρκες,λογότυπα,ακουστικά αρχεία,αρχεία software,συνδιασμοί χρωμάτων,κτλ)όπως και η σύνταξη των κειμένων, είναι προστατευμένα σύμφωνα με τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας, μη μπορώντας να αξιοποιηθούν, να αναπαραγχθούν, να διανεμηθούν,να τροποποιηθούν, να μετασχηματιστούν ή με οποιαδήποτε άλλα διάδοση που δεν επιτρέπεται ρητώς απο εμάς ως πάροχοι και κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων.Ως εκ τούτου,η πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα δεν δίνει στον χρήστη κανένα δικαίωμα ούτε δικαίωμα κυριότητας πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας.

 

[4.2Δεδομένου οτι είμαστε εμεις οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου,διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόσουμε νομικά μέτρα εναντίον των χρηστών που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

[5] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

[5.1Αυτοί οι γενικοί όροι διέπονται απο την Ισπανική Νομοθεσία που αναφέρθηκαν παραπάνω.Ως εκ τούτου ο χρήστης αυτού του δικτυακού τόπου αποκηρύττει ρητά οποιαδήποτε αρμοδιότητα που του αντιστοιχεί υποβάλλοντας τον στα Ανώτατατα Δικαστήρια της

Lucena (Córdoba).

 

 

[6] ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

[6.1] Τα στοιχεία εγγραφής του κατόχου αύτού του site είναι τα εξής

 

Όνομα ή εταιρική επωνυμία BRONPI CALEFACCIÓN, S.L.

 

Κωδικός φορολογικού μητρώου B14465330

 

Εμπορικό μητρώο της Κόρδοβα Tόμος 1161, Βιβλίο εταιρειών Χαρτί 109; Φύλλο nº CO-11210 Insc. 1ª στις 27-2-97.

 

 

[6.2] Η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου αυτού του site για σκοπό επικοινωνίας και άσκσησης των δικαιωμάτων είναι η εξής:

Carretera Córdoba-Málaga, Km. 78,2 Nacional 331

14900 Lucena (Córdoba)

Tηλέφωνο: 957 502 750

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.